Skisse For Utstilling

PLAN FOR UTSILLINGEN "KUNSTLØFTET 2016 - KUNST FRA UIT".

Bilde_zpsvdwoqpwo.png

Utstillingen er satt opp i "Foajeen" i Galleri Paasche. Utstillingsrommet er rektangulært, og måler ca. 50 kvadratmeter. Alle veggflater er hvitmalte, og gulvet er lakkert tregulv. Det er ca. 2,5 meter takhøyde, og vindusflatene på tre vegger slipper inn mye lys. En kakkelovn er montert til høyre for døren. En dobbeltdør leder inn til galleriet fra det andre utstillingsrommet "Salen", som måler ca. 70 kvadratmeter. Til venstre for døren fører en vindeltrapp ned til bibliotekets lokaler. Og i venstre hjørne på motstående side er det en betjent og mye besøkt informasjons- og billettskranke. Midt i lokalet er det en oval sofabenk med sitteplasser rundt hele ovalen.

Utstillingen følger denne planen:
De tre skulpturene av Gitte Dæhlin, som bærer tittelen "Det var - det er - det kommer en søyle", følger den rekkefølge de har i den permanente utstillingen i Universitetsbiblioteket, det vil si 1) søyle med mumieliknende kvinne, 2) søyle med fire par ben og 3) framoverbøyd mann med søyle på ryggen. Disse er frontalt plassert, og fordeler seg fra området fra skranken, til ytterst i høyre hjørne og til høyre på langveggen. Så følger 4) Aage Gaups "Uten tittel", som er plassert skråstilt mot høyre hjørne. Deretter følger 5) som er Gunn Ingeborg Johansens "Uten tittel", som er frontalt plassert til høyre for trappen. Og til sist 6) Øystein Åsteins "Delikatessehund" sittende ved trappefoten vendt med hodet mot skranken. Samtlige verk er plassert slik at de kan ses fra alle vinkler.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License