Rodhette Ulf

Rødhette Ulf er opprinnelig fra Polen. Hun ble forelsket i Wikifjord etter en kort visitt, og bosatte seg her.

Rødhette studerer for tiden kunstvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, og hun er ansvarlig for pressemeldinger om livet og kunsten i Wikifjord.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License