Det Pedagogiske Opplegget

Samtlige elever på klassetrinn 8. - 10. (mellomtrinnet) i Wikifjord, Taggenes, Hammerli og Kvikkstad, har i hele høst deltatt i et digitalt, pedagogisk opplegg sammen med sine lærere i estetiske fag. Dette har bestått av digitale undervisningspakker produsert og levert av "Kunst i skolen", som er en landsdekkende, ideell medlemsorganisasjon som jobber for å få større fokus på visuell kunst i skolen. "Kunst i skolen" er støttet av Kulturdepartementet, og inngår i det overordnede organet "Samarbeidsforum for estetiske" fag" (SEF). Undervisningsopplegget følger læreplanens kompetansemål, og er sortert etter kunstfaglig tema. Elevene har gjort seg kjent med grunnleggende kunstbegreper, og fordypet seg i undervisningspakkene "Samtidskunsten" og "Bli kjent med skulptur". I tilknytning til den digitale læringsressursen, har gallerieier og medarbeidere ved Galleri Paasche bidratt med "workshops" i klassene for å knytte den teoretiske undervisningen til kunstverkene som inngår i utstillingen "Kunstløftet 2016 - Kunst fra UiT". I dette har gruppearbeid og individuelle oppgaver før, under og etter utstillingen inngått.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License